نقاشی های برفی - سیمون بک

سیمون بکSimon Beck 06

معمولا در ذهن ما اینطور نقش بسته شده است که ارزش هنر، به ماندگاری آن است. هر شاخه ی هنری که می خواهد باشد هرچه بیشتر در گالری ها و کتاب های هنری دیده شود ماندگارتر و به همان نسبت با ارزش تر دیده می شود و این سیکل ادامه پیدا می کند هرچه بیشتر دیده شود ماندگارتر می شود، به سختی می توان حتی تصور کرد که مونالیزا و یا تابلوی شام آخر از ذهن ها و خاطره ها زدوده شود. ما عادت کرده ایم یک اثر هنری را لمس کنیم، موسیقی موتسارت را بر روی دی وی دی یا صفحه ابتیاع کنیم، صد سال تنهایی را در قفسه کتابهایمان به رخ بکشیم، در آرشیومان نجات سرباز رایان و همشهری کین را دتشته باشیم و حتمن و بدون شک اگر به پاریس رفتیم یک سلفی با کیفیت در کنار گل آفتابچرخان ونگوگ بیندازیم.

ولی خوشبختانه همه اینطور فکر نمی کنند. بلکه وقتی در پاییز حجوم رعد و برق را می بینند، با تلاش مزبوحانه سعی نمی کنند از آن عکس بگیرند بلکه پاچه شلوارشان را بالا می زنند، چترشان را می بندند و زیر باران می روند و از زیبایی آن لذت وافر می برند.

این آدمها که در اطرافمان کم هم نیستند مثل همین سیمون بک خودمان، هنرمند میان سال اهل جزیره بریتانیا ،کفش برفی خود را به پا می کنند و روی برفهای تازه کاری می کنند کارستان.

او برای خلق هنر رد پای خود به دریاچه های یخ زده می رود. هر اثر هنری سیمون بک تقریباً به اندازه یک زمین فوتبال است، اما این آثار با اولین بارش یا باد از بین می روند. او جدیداً با عکس گرفتن از رد پای هنری خود در اینترنت هم معروف شده است.

خلق هریک از این آثار حدود 10 ساعت به طول می انجامد ولی ممکن است حتی تا صبح فردا که هیچ بلکه قبل از تمام شدن آن برفی جدید و یا کورانی همه ی آنرا نابود کند.

سیمون جان خدا قوت و دستمریزاد.

تعدادی از کارهای قدمهای این هنرمند را در زیر خواهیم دید.

Simon Beck 01

Simon Beck 02

Simon Beck 03

Simon Beck 04

Simon Beck 05

Simon Beck 07

Simon Beck 06

 

نام پژوهشگر :

تهیه شده در:

پژوهشگاه کلام زنده پژوهشکده پژوهش هنر

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود در صورت مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی مشارکت کنید یا جمله ها و پارگراف های که برای شما اثر گذار بوده است را با دیگران سهیم شوید.

 


alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow