دبستان قیاس
 
alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow