کلاس ورزش

در این روزهای سخت که به علت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا مدارس تعطیل شده‌اند، جریان آموزشی تعطیل نشده است و فعالیت های حوزه تربیت بدنی و سلامت از این مهم مستثنی نبوده اند.

به منظور ترغیب دانش آموزان به فعالیت های جسمانی ویدئو ها ی ورزشی زیر نظر مربی تربیت بدنی  به صورت روزانه ارسال میگردد که موجب افزایش شادی و نشاط میان دانش آموزان گشته است.

 

        

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow