کرونا، محدویتی که تبدیل به فرصت شد!

همزمان با همه گیری بیماری کرونا، فرصتی ایجاد شد تا متولیان امر تعلیم و تربیت با گامی بلند به سوی جلو و گذار ازآموزش سنتی، بستر  آموزش های نوین و روز دنیا را فراهم آورند.

  عرضه آموزش غیرحضوری در کنار آسیب های خود، ضمن حفظ سلامت مخاطبین، از ابزار در دسترس دانش آموزان که تا دیروز بعنوان تهدید جدی شناخته میشد، تبدیل به فرصت نموده و این مسیر را بخوبی طی نموده است. تا آنجاکه آموزش دولتی نیز در این مسیر با عرصه بستر آموزشی شاد گام هایی برداشته است.

اما قیاس از اولین روزهای ورود این ویروس نامنحوس به کشور، با آموزش آنلاین را در مراکز آموزشی خود آغاز و با ایجاد فرصت برابر آموزش  برای همه دانش آموزان از طریق تولید محتوی الکترونیکی مورد نیاز، توانست موفقیت های بزرگ علمی را رقم زند. جایی که این موضوع باعث محرومیت از تحصیل برای خیل عظیمی از دانش آموزان حتی مدارس غیردولتی شد، دانش آموختگان قیاس با کیفیتی نزدیک به آموزش حضوری خدمات آموزشی خود را دریافت نمودند.

مهمترین اصل در برنامه آموزشی تولیدمحتوی ساده و اثرگذار در حوزه های مختلف علمی بوده است. از ابتدای سال جاری هم مدارس قیاس توانسته اند با بهره مندی از دانش آی تی و مدیای مطلوب، جان کلام آموزش را بر دل دانش  آموزان نشانند.

 

    

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow