برگزاری جلسات دانش افزایی والدین

بر این باوریم که مدرسه خانه اول دانش آموزان می باشد. لذا برای هدایت صحیح آموزشی و پرورشی دانش آموزان نیاز به مشارکت در حوزه های مختلف می باشیم. بر این باوریم هرچقدر اولیای محترم در زمینه های مرتبط با دانش آموزان بیشتر کسب اطلاع کنند، مجموعه مسیر موفق تری را سپری می نماید.

یکی از مهم ترین ابزارهای اجرای مصوبات دبیرستان والدین و نوع مقابله ایشان با مسائل و مشکلات می باشد. بدین منظور دبیرستان با هدف ارتقای دانش اولیای محترم اقدام به برگزاری جلسات منظم آموزش خانواده نموده اند. این جلسات کمک شایانی به دانش افزایی والدین می نماید و نقطه اثر آن در حوزه روابط والد و فرزند می باشد.

    

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow