ارزشیابی های کمی و کیفی(آنلاین-حضوری)

ارزشیابی بعنوان یکی از مراحل مطالعاتی در عرصه آموزش، جایگه ویژه ای داشته است که متاسفانه با بروز بیماری کرونا روال گذشته آن دچار تغییر و به سبب عدم وجود سامانه یکپارچه ارزشیابی در فرآیند آموزش آنلاین با فضای جدید مواجه شده ایم.

بر این باوریم که برنامه ارزشیابی هفتگی بایستی به جهت تثبیت آموزه های دانش آموزان می بایست در ابتدای هفته با محوریت کلیه دروس برگزار گردد.

همچنین برگزاری آزمون های آنلاین در مسیر آموزش توسط دبیران محترم می تواند به روند آموزش در دبریتسان کمک شایانی نماید.

در کنار ارزشیابی های مذکور برگزاری آزمون های جامع ماهانه، بعنوان موتور محرک دانش آموختگان می باشد و براحتی می توان با تحلیل نتایج آن، ارزیابی دقیقی نسبت به فعالیت و تمرین دانش آموزان در طول یک ماه و البته فعالیت دبیران محترم در سنوات تحصیلی دانش آموزان نماید.

حال آنکه در کنار این تعدد برگزاری آزمون ها، آزمون های ادواری نظیر آزمون های میان نوبت نیمسال اول و دوم تحصیلی در دستور کار می باشد. به این آزمون ها، آزمون های پایان نیمسال اول و دوم تحصیلی را هم اضافه نمایید.

و اما...

 آزمون بدون بررسی به مانند زنبور بی عسل می باشد. آزمون فرآیند ارزشیابی دانسته دانش آموز می باشد که می توان با تحلیل پاسخگویی سوالات آزمون ها نتایج موثری در این فرآیند و همچنین هدف گذاری برای فرآیند آموزشی داشته باشیم. ما نیز در دبیرستان به مدد دانش و تجربی متخصصان امر تعلیم و تربیت و دبیران مجرب خود توانسته ایم نظام ارزشیابی منظم و موثری را برنامه ریزی نماییم که ثمره آن حضور موفق دانش آموزان در آزمون های نیمسال اول سال تحصیلی جاری تاکنون می باشد.

 

   

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow