بازدید رئیس محترم اداره آموزش و پرورش منطقه۶ از مدارس قیاس

حضور گرم و صمیمی جناب آقای دکتر نظریان ریاست محترم آموزش و پرورش منطقه ۶ و سرکار خانم صمدی معاونت ابتدایی منطقه و هیئت همراه در جمع دانش آموزان مدارس قیاس در مورخ 1 دی ماه 97 و بازدید از مجموعه مدارس مرکز رویش استعدادهای جوان-قیاس (ابتدائی، متوسطه دوره اول، متوسطه دوره دوم)

 

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow