شرکت دانش آموزان دبیرستان قیاس در مسابقات شطرنج

دانش آموزان متوسطه 1 و متوسطه 2 قیاس در مورخ 21/8/97 در مسابقات شطرنج منطقه 6 تهران شرکت کردند.

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow