کسب رتبه های برتر منطقه ای توسط دانش آموزان دبستان قیاس

افتخاری دیگر بر افتخارات قیاس

کسب رتبه های برتر منطقه ای توسط دانش آموزان دبستان قیاس

کسب رتبه ی برتر منطقه ای در پروژهی نویسنده کوچک،  اندیشه فردا توسط دانش آموز سارینا زنگی آبادی

کسب رتبه برتر منطقه ای در پروژه ی جابربن حیان توسط دانش آموزآلا رابعی و مینا بلوکات

کسب رتبه برترمنطقه ای در طرح عیدانه توسط دانش آموز عسل رحیم پور

ps rotbe mantaghei 9702

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow