موفقیت در جشنواره نوجوان خوارزمی توسط دانش آموز دبیرستان دوره اول قیاس

دانش آموز دبیرستان دوره اول قیاس، سرکار خانم آتنا خانبابایی در جشنواره نوجوان خوارزمی (محور زبان و ادبیات فارسی) برگزیده گردید.

کسب این موفقیتها را به ایشان، خانواده و خانواده بزرگ قیاس تبریک عرض می نمائیم.

hs1 jashnvare kharazmi 9712

 

 

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow