کسب مدال در مسابقات شنای منطقه 6 تهران

ضمن تشکر از دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات شنا منطقه 6 تهران ، به اطلاع می رسانیم  که دانش آموزان عزیزمان از دبیرستان دوره اول قیاس، موفق به کسب مدال در رشته های مختلف این مسابقات شدند.

کسب این موفقیتها را به این دانش آموزان، خانواده ایشان و خانواده بزرگ قیاس تبریک عرض می نمائیم.

 آریانا کاتبی  کسب مدال برنز (شنای کرال سینه)

همراز زرین خاک   کسب مدال برنز (شنای قورباغه )

همراز زرین خاک  کسب مدال برنز (شنای پروانه )

 

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow