دبیرستان متوسطه دوره دوم قیاس
 
alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow