دبیرستان متوسطه دوره اول قیاس
 
alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow