شرکت دانش آموزان متوسطه2 قیاس در مسابقه دومیدانی منطقه

حضور دانش آموزان الهه احمدی، صبا پیرانی، رز آزادی، سارینا فاطمی در مسابقه ورزشی دو در آموزش و پرورش  منطقه 6  تهران و کسب مقام چهارم توسط سرکار خانم الهه احمدی.

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow