بازدید مسئول پژوهشسرای اداره آموزش و پرورش از دبیرستان قیاس

مسئول پژوهشسرای اداره آموزش و پروش با دعوت مسئولين مجتمع اموزشی قیاس از فعاليتهای بسيار گسترده پژوهشی دبيرستان قياس در تاریخ 15/12/96 بازدید نمود.

hs2 bazdid pajoheshsara 961215

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow