برگزاری بازارچه نیکوکاری در دبیرستان دوره دوم قیاس

دبیرستان دوره دوم قیاس درنظر دارد بازارچه ای با هدف شکوفائی توانمندی های دانش آموزان در حیطه اقتصاد، کارآفرینی و کسب منافع گروهی، در تاریخ 19/12/96 از ساعت 13 الی 16 برگزار نماید.

باحضور سبز خود موجب دلگرمی و حمایت از فعالیت درآمدزائی فرزندانمان باشیم.

درآمد حاصل از این بازارچه توسط انجمن خیریه قیاس به خانواده های نیازمند اختصاص خواهد یافت.

 

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow