انجام معاینات پزشکی در دبیرستان دوره اول قیاس

مورخ یکشنبه اا آذر ماه 1397، معاینات پزشکی توسط مربی بهداشت منطقه 6 برای دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول قیاس صورت پذیرفت.

hs1 moayenat pezeshki p7 970911

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow