عرض تسلیت

شهادت جانباز سرفراز غلامرضا میرزائی، برادر سرکار خانم میرزائی از دبیران مجتمع آموزشی قیاس و برادر شهید غلامحسین میرزائی، را به ایشان و خانواده محترمشان و همچنین خانواده بزرگ قیاس تسلیت عرض می نمایئم.

مدیریت، کارکنان و دانش آموزان مجتمع آموزشی قیاس

tasliat shahid mirzaei

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow