انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستانهای قیاس

انتخابات شورای دانش آموزی، در مورخ چهارشنبه یکم آبان ماه 98، راس ساعت ۹ صبح (همزمان با کل کشور) در دبیرستانهای قیاس (متوسطه1 و 2) با حضور دانش آموزان برگزار گردید.کاندیداها پیش از زمان رای گیری و در زمان تعیین شده به معرفی و ارائه برنامه های خود پرداختند.

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow