ششمین نمایشگاه علمی، پژوهشی قیاس برگزار شد.

ششمین نمایشگاه علمی، پژوهشی دانش آموزان مجتمع آموزشی قیاس در روز11 اردیبهشت ماه 98، با حضور دانش آموزان قیاس  و ارائه دستاوردهای این عزیزان برگزار گردید.

در این نمایشگاه که در محل مجتمع آموزشی قیاس و با حضور دانش آموزان، مربیان،اولیاء محترم و مسئولین مرکز برگزار گردید، دانش آموزان ضمن تشریح فعالیتهای خود، دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را به معرض دید عموم گذاشتند.

با آرزوی موفقیتهای هرچه بیشتر این عزیزان

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow