جشن بازگشایی مهر 98- دبستان قیاس

اول مهر، روزي نيست كه مدرسه ها باز مي شوند؛ اول مهر روزي ست كه تو تصميم مي گيري درِ مدرسه را باز كني.

يعني همان روزي كه تصميم مي گيري دانش آموز شوي؛ آن وقت مي بيني كه خانه مدرسه است، كوچه مدرسه است، شهر مدرسه است، دنيا مدرسه است؛ و هر جا و هر چيز ، درسي ست براي آموختن.

روزي كه تو دانش آموز شوي، همه جا مدرسه خواهد شد؛ و از آن روز به بعد ، تمام روزها ،اول مهر است...

آغاز سال تحصیلی جدید، بر همه شما دانش آموزان عزیز دبستان قیاس مبارک باد .

 

  

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow