معاینات دوره ای پزشکی -ویژه پایه ششم

پیرو اجرای معاینات دوره ای پزشکی در مدارس قیاس، روز دوشنبه 29 بهمن ماه 97، این برنامه ویژه پایه ششم، با حضور متخصص مربوطه در محل دبستان قیاس به مرحله اجرا درآمد.

  

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow