برگزاری جلسه مشاوره تحصیلی در دبستان قیاس(4 دی 97)

باتوجه به اهمیت موضوع توجه به دانش آموزان بویژه در مقاطع پایه، دبستان قیاس اقدام به برگزاری سلسله جلسات مشاوره با دانش آموزان می نماید.

در مورخ 4 دی ماه 97، اولین جلسه مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی ارزشیابی توصیفی در زمستان 97، با حضور سرکار خانم دکتر آروین در کلاسهای دبستان قیاس برگزار گردید.

  

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow