معاینه اصلاح قامتی و اسکن پا

روز چهارشنبه 21 آذر ماه 97، برنامه بهداشتی معاینه اصلاح قامتی و اسکن پا، با حضور متخصص و دستگاه های تخصصی مربوطه در محل دبستان قیاس به مرحله اجرا درآمد.

لازم به ذکر است گزارش پزشکی دانش آموزان در این ارتباط، دراختیار والدین قرار خواهد گرفت تا درصورت نیاز پیگیریهای لازم از سوی ایشان صورت پذیرد.

 

  

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow