گرامیداشت روز 13 آبان و اهداء هدیه به دانش آموزان

گرامیداشت روز 13 آبان در دبستان قیاس همراه با اهدائ هدایا به دانش آموزان و برگزاری مسابقه برگزار شد.

همچنین فعالیتهای هنری دانش آموزان مرتبط با این روز در قالب کاردستی و نقاشی به نمایش درآمد.

  

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow