انتخابات شورای دانش آموزی،اعلام نتایج و تشکیل اولین جلسه

بیست و یکمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی در دبستان قیاس برگزار و نتایج آن اعلام گردید.

همچنین اولین جلسه این شورا در مورخ 6 آبان 97 با حضور اعضای منتخب و مدیریت دبستان برگزار گردید.

  

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow