دست سازه های دانش آموزان دبستان قیاس در اردوی تابستانی 97

کارهای هنری دست ساز دانش آموزان عزیز دبستان قیاس از جمله فعالیتهای هنری در کلاسهای اردوی تابستان 97

  

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow