کارگاه آموزشی گل و گیاه از برنامه های اردوی تابستانی دبستان قیاس

صبر، شکیبایی، آرامش و تمرکز ثمره کارِ کلاژ ششمی‌ها و پنجمی ها ...

در ادامه برنامه های متنوع اردوی تابستانی قیاس، کارگاه آموزش گل و گیاه با توسط سرکار خانم جزایی از کارشناسان فضای سبز منطقه 6 تهران برگزار شد.

  

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow