کلاس کلاژ از برنامه های اردوی تابستانی دبستان قیاس

صبر، شکیبایی، آرامش و تمرکز ثمره کارِ کلاژ ششمی‌ها و پنجمی ها ...

  

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow