چهارمین اردوی دوره تابستانی دبستان قیاس-موزه زمان

سومین اردوی تابستانی دبستان قیاس در مورخ 8/5/97 با حضور دانش آموزان و مربیان در کاخ گلستان تهران برگزار شد.

 

 

 

 

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow