تمرین نقاشی از برنامه های اردوی تابستانی دبستان قیاس

تمرین منزل چهارمی‌های عزیز با موضوع فینال جام‌جهانی ۲۰۱۸

  

 نقاشی از غذاها و دسرهای سنتی ایران... تمرین پنجمی‌های عزیز

  

 نقاشی از اماکن تاریخی ایران... تمرین ششمی‌های عزیز... توضیح درمورد معماری و تاریخ برخی از بناها

  

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow