آغاز فعالیت آموزشی و پرورشی تابستانه دبستان قیاس

فعالیتهای آموزشی و پرورشی پایگاه تابستانی دبستان دخترانه قیاس از مورح 24 تیرماه 97 آغاز گردید.

ضمن تقدیر از اولیاء گرامی، حسن اعتماد ایشان نسبت به موسسه آموزشی رویش استعدادهای جوان و مجموعه مدارس قیاس و حضور سبز و صمیمیشان در این فعالیتها را ارج می نهیم.

 

 

 

 

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow