مشارکت دانش آموزان دبستان قیاس در طرح محیط زیستی

دانش آموزان دبستان قیاس به منظورایجاد حس مسئولیت نسبت به مسائل اجتماعی و همچنین ایجاد حس شادی و اعتماد به نفس از انجام یک کار مثبت در طرح محیط زیستی جمع آوری درب بطری های پلاستیکی مشارکت نمودند.

اهداف طرح:

1⃣ فرهنگ‌سازی برای جداسازی زباله‌های قابل بازیافت

2⃣ فرهنگ‌سازی برای برداشتن زباله از معابر و خیابان‌ها

3⃣ فرهنگ‌سازی برای حفاظت از محیط زیست و دوستی با طبیعت

4⃣ استفاده از وجه حاصل از فروش درب بطری‌ها برای انجام امور خیریه

 

 

 

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow