برگزاری جشن نیکوکاری دردبستان قیاس

در تاریخ 19/12/96 جشن نیکوکاری در دبستان قیاس با حضور گرم دانش آموزان برگزار گردید.

 

 

 

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow