تقویت حس همکاری از طریق هنر نقاشی

برای ایجاد خلاقیت در ارتباط تصویری و تقویت حس همکاری و انجام کار گروهی با موضوع روز جامعه(آلودگی هوا و عوامل بوجود آورنده آن) دانش آموزان دبستان قیاس ساعاتی شاد و بدون دغدغه را از طریق هنر نقاشی(نقاشی طولی) سپری نمودند.

 

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow