جلسه آموزش خانواده برای اولیاء دانش آموزان دبستان قیاس و ارائه کارنامه آبان ماه

در روز سه شنبه مورخ 14 آذر96 جلسه ای با حضور اولیاء دانش آموزان دبستان قیاس برگزار گردید.در این جلسه که با هدف ارائه مشاوره و آموزش خانواده تشکیل شده بود، کارنامه آبان ماه دانش آموزان نیز تقدیم خانواده های محترم گردید.

 

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow