همایش آموزش محاسبات سریع ریاضی باحضور دانش آموزان دبستان قیاس و همراهی اولیاء

تشکر از اولیاء محترم در همراهی دانش آموزان جهت شرکت در همایش ریاضیات محاسبات سریع و تشویق دانش آموزان برتر

 

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow