برگزاری اردوی تفریحی کارتینگ و پینت بال ویژه پایه دوازدهم (آذر98)

در ادامه برنامه های تفریحی دبیرستان قیاس، اردوی تفریحی ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دوره دوم قیاس در مرکز کارتینگ و پینت بال مرکز تفریحی و ورزشی دانیال (اقدسیه تهران) در مورخ 5 آذر 98 برگزار گردید.

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow