برگزاری اردوی تفریحی کارتینگ و پینت بال ویژه پایه دهم

در ادامه برنامه های تفریحی دبیرستان قیاس، اردوی تفریحی ویژه دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دوره دوم قیاس در مرکز کارتینگ و پینت بال آزادی در مورخ 4 اردیبهشت 98 برگزار گردید.

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow