شرکت در طرح کتابت اندیشه های امام راحل و دریافت تقدیرنامه

دانش آموزان پایه دهم و یازدهم ضمن شرکت در طرح کتابت اندیشه های امام راحل در منطقه 6 آموزش و پرورش، موفق به کسب تقدیرنامه شدند.

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow