اردوی تفریحی ویژه پایه دهم

در ادامه برنامه های تفریحی دبیرستان قیاس، اردوی تفریحی ویژه دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دوره دوم قیاس در مرکز بازی های فکری تهران (فرار از رندان) در مورخ 26 آذر 97 برگزار گردید.

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow