اردوی زیارتی حرم عبدالعظیم حسنی متوسطه1 قیاس

اردوی زیارتی حرم عبدالعظیم حسنی ویژه دانش آموزان متوسطه1 قیاس در روز دوشنبه 9 اردیبهشت ماه 98 با حضور دانش آموزان و دبیران محترم برگزار گردید.

  

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow