اردوی آموزشی و تفریحی هیومن پارک ویژه دانش آموزان پایه هشتم

اردوی آموزشی و تفریحی هیومن پارک، ویژه دانش آموزان پایه هشتم، در مورخ شنبه 27/11/97 برگزار گردید.

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow