برگزاری اردوی تفریحی مجموعه ورزشی آزادی ویژه پایه نهم

اردوی تفریحی مجموعه ورزشی آزادی (پینت بال و کارتینگ) دانش آموزان متوسطه1 قیاس (پایه نهم) ، در مورخ 13/11/97 برگزار گردید

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow