شرکت دانش آموزان متوسطه1 قیاس در مسابقات قرآن و احکام

حضور منتخب دانش آموزان متوسطه1 دخترانه قیاس در مسابقات قرآن و احکام  آموزش و پرورش منطقه 6 تهران (2 بهمن ماه 97)

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow