اردوی مجموعه تفریحی هویزه

دانش آموزان متوسطه1 قیاس، در مورخ 17/10/97 در اردوی تفریحی-ورزشی در مجموعه تفریحی هویزه تهران شرکت کردند.

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow