اردوی درسی و آموزشی حیات وحش دارآباد

دانش آموزان متوسطه1 قیاس (کلاس های 201 و 201) درخصوص درس کار و فناوری، در مورخ 4/2/97 در اردوی درسی و آموزشی حیات وحش دارآباد شرکت کردند.

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow