اهدای جوایز به نفرات برتر مسابقه قرآن ، عترت و احکام (آزمون داخلی مدرسه)

اهدای جوایز به نفرات برتر مسابقه قرآن ، عترت و احکام در مرحله اول ( آزمون داخلی مدرسه )

 

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow