ارائه آموزش مهارتهای گوناگون توسط دانش آموزان متوسطه 1 قیاس

ارائه آموزش مهارتهای گوناگون نظیر بافت انگشتی، ساخت عروسک خیمه شب بازی، کار با نمد، ساخت جعبه کادو، ساخت ساک دستی، انواع بافت مو، دستبند کاموائی، توسط دانش آموزان متوسطه 1 قیاس.

 

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow