کسب رتبه دوم در مسابقه قرائت قرآن

سرکار خانم زهراسادات موسوی، دانش آموز عزیز از دبستان قیاس، موفق به کسب رتبه دوم در مسابقات قرائت قرآن منطقه 6 آموزش و پرورش تهران گردیده است.

این موفقیت را به ایشان و خانواده محترمشان و همچنین خانواده بزرگ قیاس دتبریک می گوئیم.

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow